Thursday, June 18, 2015

Program Perjumpaan Bersama Penasihat Akademik AD115

Pada hari Selasa malam, 16 Jun 2015, satu program Perjumpaan Bersama Penasihat Akademik telah diadakan di bilik TEC 104. Komitmen kehadiran pelajar jabatan terhadap program ini amat memberangsangkan. Program dimulakan oleh Puan Siti Maryam Ali Yasin dengan memberikan kata aluan. Program diteruskan dengan penyampaian pelbagai input tentang akademik pelajar dan hal-hal berkaitan di Jabatan Seramik. Selepas itu, setiap pensyarah memperkenalkan diri sebagai satu acara wajib di perjumpaan ini di setiap semester. Acara memperkenalkan pensyarah ini adalah untuk memudahkan setiap pelajar mengenali pensyarah baru (jika ada) dan lama terutamanya kepada pelajar baru di semester 01. Selepas pengenalan ini, pelajar semester 01 diperkenalkan Penasihat Akademik masing-masing. Acara terakhir program ini adalah perjumpaan bersama Penasihat Akademik masing-masing. Program ini tamat pada jam 11.00 malam.